Minderjarigen

Samenvatting:

 • Alcoholgebruik onder 18 jaar kan leiden tot risicovol gedrag is verboden en kan de ontwikkeling van het brein schaden
 • Moedig alcoholgebruik onder 18 jaar nooit aan
 • Ouders: Praat met je kinderen, toon discipline, wees een rolmodel en zorg voor toezicht

Minderjarigen moeten geen alcohol drinken

Mensen onder de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholgebruik zijn fysiek en mentaal nog volop in ontwikkeling. Als ze alcohol drinken, doen ze dat in een levensfase waarin ze zich onkwetsbaar wanen, opstandig zijn of een statement willen maken over hun onafhankelijkheid. Wanneer daar alcohol bij komt kijken, vallen remmingen weg, vermindert het beoordelingsvermogen, worden risico’s genomen en kunnen er serieuze, mogelijk levensbedreigende problemen ontstaan.

Wetgeving

In veel landen bestaat er strenge wetgeving met betrekking tot de minimumleeftijd voor het kopen en/of het consumeren van alcohol. Deze wetten zijn er niet voor niets en moeten daarom zeer serieus worden genomen. Afhankelijk van de omstandigheden en het land kan het overtreden van deze wetten resulteren in aanzienlijke boetes, het verliezen van het rijbewijs of zelfs gevangenisstraf.

De effecten

Alcoholgebruik door minderjarigen kan leiden tot serieuze problemen thuis en op school. Er zijn ook sociale gevolgen; als het gedrag van jongeren uit de hand loopt, kan dit hun reputatie en zelfbeeld ondermijnen. Het kan in verband worden gebracht met, of bijdragen aan, kwalijke zaken zoals:

 • Auto-ongelukken
 • Andere soorten ongelukken
 • Zelfmoord
 • Slechte schoolprestaties
 • Spijbelen
 • Diefstal en ander crimineel gedrag
 • Onveilige seks
 • Ander gevaarlijk en risicovol gedrag

Daarnaast zijn de effecten van alcohol op de ontwikkeling van het brein niet geheel bekend. Uit sommige onderzoeken blijkt dat alcoholgebruik door minderjarigen de ontwikkeling van de hersenen kan schaden. Het voornaamste is om de wet, jezelf en elkaar te respecteren.

Ouders hebben verreweg de meeste invloed op de beslissing van tieners om wel of geen alcohol te drinken

Onderzoeken tonen aan dat ouders de meeste invloed hebben op de beslissing van minderjarigen om wel of geen alcohol te drinken. Het is dus belangrijk dat jouw kinderen weten wat je ervan vindt: dat alcoholgebruik door minderjarigen niet aanvaardbaar is.

Stel regels en maak de gevolgen duidelijk

Als ouder moet je regels stellen en ervoor zorgen dat je kinderen de gevolgen van minderjarig alcoholgebruik begrijpen. Maak je kinderen duidelijk dat de reden hiervan is dat je om ze geeft. En dat, als ze zich aan de regels houden, dit ze uiteindelijk meer voorrechten oplevert omdat jij weet dat ze te vertrouwen zijn.

Ken de wet

Naast de regels die in jouw gezin gelden voor alcoholgebruik, bestaan er ook andere regels. Zorg ervoor dat jij en je kinderen de feiten kennen over de wetgeving voor minderjarig alcoholgebruik.

Wees betrokken

Wees betrokken bij het dagelijkse leven van je kinderen. Weet wie hun vrienden zijn, waar ze heen gaan en wat ze doen. Leer de ouders van hun vrienden kennen en laat ze weten wat je van minderjarig alcoholgebruik vindt.

Blijf praten

Een sterke, positieve relatie tussen ouder en kind is gebaseerd op een open communicatie van twee kanten. Zo’n relatie bouw je op door dagelijks met je kinderen te praten (en naar ze te luisteren) over school, vrienden, interesses en dromen. Dit soort gesprekken maken het eenvoudiger om over meer serieuze zaken, zoals drinken, te praten. Zorg ervoor dat het eerste gesprek over alcohol niet plaatsvindt wanneer er al sprake is van een probleem. Maak gebruik van alledaagse gebeurtenissen, zoals autorijden, winkelen, het avondeten of televisie kijken. Wees eerlijk en geef uitleg die bij hun leeftijd past. Naarmate je kind ouder en onafhankelijker wordt, kun je meer uitleg geven. Vraag je zoon of dochter wat ze over alcohol weten. Geef ze daarna de feiten over drinken en ontkracht de mythes die erover bestaan.

Wat ouders kunnen doen

Hoewel ouders zich vaak machteloos voelen tegenover de invloed van televisie, films en de leeftijdsgenoten van hun kinderen, hebben juist zij de meeste invloed op het leven van hun kinderen. Kinderen leren door te observeren. Ouders moeten het goede voorbeeld geven en duidelijk maken wat de juiste manier is om met alcohol om te gaan.

Ouders moeten hun kinderen het goede voorbeeld geven en ze duidelijk advies geven, ongeacht hun leeftijd

Geef het goede voorbeeld

Het gaat er niet alleen om wat je zegt, maar ook om wat je doet – iedere dag. Door verantwoord te drinken en je aan de alcoholwetgeving van je land te houden, bekrachtig je belangrijke gezinsregels waar je zoon of dochter zich aan moet houden. Als jij onverantwoord drinkt, geef je ze het slechte voorbeeld. Dit heeft later invloed op hun eigen alcoholgebruik. Gedraag je altijd zoals het hoort. Lach niet om mensen die dronken zijn, of die zich ongepast gedragen onder invloed van alcohol. Grijp het nieuws, tv-programma’s, films of persoonlijke gebeurtenissen aan om te praten over wat gepast en ongepast gedrag is.

Bouw vertrouwen op door rollenspellen

Bereid minderjarigen voor op ‘nee’ zeggen tegen alcohol. Een manier om dit te doen is een rollenspel. Dit helpt je zoon of dochter om de druk van leeftijdsgenoten te weerstaan en om goed te reageren op situaties die gevaarlijk kunnen zijn.

 • Wat kun je doen wanneer er op een feestje gedronken wordt?
 • Wat kun je doen als iemand je alcohol aanbiedt?
 • Wat kun je doen als degene die je naar huis rijdt, gedronken heeft?
 • Wat kun je doen als een vriend gedronken heeft en ziek wordt of flauwvalt?

Bespreek de verschillende opties en probeer overeenstemming te bereiken over de keuzes die het meest overeenstemmen met jullie gezinsregels.

Met oudere kinderen praten

Ouders moeten hun kinderen steun en advies blijven geven over verantwoord drinken. Je kunt hierbij denken aan hoe je beleefd een drankje kunt weigeren, hoe je een drankje kunt ‘lozen’ dat je tegen je zin hebt gehad en hoe je met mate kunt drinken.

Herinner je zoon of dochter er met name aan:

 • Dat ze niet moeten rijden onder invloed
 • Dat ze geen lift moeten accepteren van iemand die gedronken heeft – dan kunnen ze beter zelf de BOB zijn
 • Dat ze geen machines moeten bedienen, een ladder beklimmen, een boot besturen, etc. wanneer ze gedronken hebben
 • Dat ze niet dronken moeten worden
 • Dat ze niet aan drinkspelletjes mee moeten doen
 • Dat ze niet op een lege maag moeten drinken (voedsel vertraagt de opname van alcohol door het lichaam)
 • Dat het voor veel mensen, zoals zwangere vrouwen en mensen die medicijnen gebruiken, verstandig is om met hun dokter te overleggen of ze zich geheel moeten onthouden van alcoholconsumptie
 • Dat ze niet moeten vertrouwen op ‘wondermiddeltjes’ als koffie, een koude douche en frisse lucht wanneer ze te veel gedronken hebben. Die werken niet. Je kunt alleen maar wachten tot je weer nuchter wordt