• Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol
 • Don’t drink and driveDon’t drink and drive
 • Drink geen alcohol tijdens de zwangerschapDrink geen alcohol tijdens de zwangerschap

Jouw verantwoordelijkheid naar anderen

Helpt mensen bij het maken van bewuste keuzes over alcohol.

Age gate background
about alcohol - Being there for others

Jouw verantwoordelijkheid naar anderen

Misschien ben je wel de eerste die het probleem opmerkt en kan helpen.

Samenvatting

 • Uit je bezorgdheid over iemands drankgebruik, praat met hem/haar, geef steun en ga op zoek naar professionele hulp

about alcohol - being there for others

Het kan gebeuren dat je bezorgd bent over de manier waarop een vriend, partner of familielid met alcohol omgaat. 

Misschien ben je wel de eerste die het probleem opmerkt en kan helpen.

Alcoholgebruik onder minderjarigen

De meeste landen hebben strenge wetgeving met betrekking tot de minimumleeftijd voor het kopen en/of het consumeren van alcohol. 

Deze wetten zijn er niet voor niets en moeten daarom zeer serieus genomen worden.

People who are under the legal drinking age should not drink alcohol. Your children should be knowledgeable about these laws and aware of the consequences if they are not followed. When parents inform their children and set boundaries, children are more apt to follow the rules.

Vrienden en familie

Misschien maak je je zorgen over het alcoholgebruik van sommige volwassenen. Het drankgebruik van je vrienden, partner of volwassen familieleden kan zodanige vormen aannemen dat het naar jouw mening slecht is voor henzelf en de mensen om hen heen.

Een vriendelijk woord en blijk van betrokkenheid kan het begin zijn van een dialoog en ze de goede richting op sturen. Wacht niet totdat anderen iets merken en actie ondernemen. Andere mensen zijn misschien niet zo opmerkzaam als jij. Misschien zien ze het drankgebruik van een vriend wel ten onrechte als een teken dat ze goed omgaan met druk of stress, omdat ze ‘nog steeds uitgaan en plezier maken’.

Als je je zorgen maakt om iemands drinkgedrag:

 • Praat er met hem/haar over wanneer hij/zij nuchter is

 • Luister naar hem/haar en probeer erachter te komen waarom hij/zij denkt dat veel drinken helpt

 • Als die persoon een stressvolle periode doormaakt (bijvoorbeeld door een sterfgeval, scheiding of ontslag), breng extra tijd met hem/haar door; eenzaamheid is een veel voorkomende reden voor overmatig alcoholgebruik

 • Ga ergens met hem/haar naartoe waar geen alcohol in de buurt is; bijvoorbeeld een wellnesscentrum, of maak een wandeling, bezoek een museum of ga naar de film

 • Wijs op de problemen die overmatig drinken kan veroorzaken, zoals de negatieve invloed die het kan hebben op relaties, werk of het ouderschap

 • Win informatie in over waar je vriend(in) of familielid advies of professionele hulp kan krijgen en vertel hem/haar met wie hij/zij contact op kan nemen. Ga zo nodig met hem/haar mee als hij/zij denkt je steun nodig te hebben

Wees alert – het welzijn van je kinderen, je familie of je vrienden hangt ervan af. Als ouder kun je een rolmodel zijn voor je kinderen en dat is een groot goed. Zoek ook uit waar je vrienden en je familie terecht kunnen voor hulp als dat nodig mocht zijn.

about alcohol - being there for others
 • Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol
 • Don’t drink and driveDon’t drink and drive
 • Drink geen alcohol tijdens de zwangerschapDrink geen alcohol tijdens de zwangerschap