• Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol
 • Don’t drink and driveDon’t drink and drive
 • Drink geen alcohol tijdens de zwangerschapDrink geen alcohol tijdens de zwangerschap

Vergiftiging

Helpt mensen bij het maken van bewuste keuzes over alcohol.

Age gate background
about alcohol - Intoxication

Vergiftiging

Iemand met alcoholvergiftiging heeft snel medische hulp nodig

Samenvatting

 • Alcoholvergiftiging kan dodelijk zijn

 • Iemand met alcoholvergiftiging heeft snel medische hulp nodig, schakel die ook in

about alcohol - intoxication

Alcoholvergiftiging is het resultaat van het drinken van gevaarlijke hoeveelheden alcohol. Het kan dodelijk zijn. Overlevenden kunnen blijvende hersenschade hebben.

Wanneer iemand buitensporige hoeveelheden alcohol consumeert, vertraagt de ademhaling en blijven de hersenen verstoken van zuurstof. De worsteling van de hersenen met een overdosis alcohol en gebrek aan zuurstof veroorzaakt uiteindelijk de uitval van de lichaamsfuncties die ademhaling en hartslag reguleren. Wanneer dat gebeurt, kan het slachtoffer overlijden.

Snel en veel drinken is vooral gevaarlijk omdat mensen een dodelijke hoeveelheid alcohol kunnen consumeren voordat ze het bewustzijn verliezen. Het beste is om altijd met mate te drinken en deelname te vermijden aan drankspelletjes waarbij veel en snel gedronken moet worden.

Met name minderjarige en onervaren drinkers zijn kwetsbaar voor alcoholvergiftiging. Alcoholvergiftiging wordt in het algemeen geassocieerd met het drinken van excessieve hoeveelheden alcohol in korte tijd.

Voortekenen  

Verschijnselen die duiden op mogelijke alcoholvergiftiging zijn:

 • Geestelijke verwarring

 • Moeilijk wakker te maken

 • Verdoving, bewustzijnsverlies, coma

 • Braken

 • Stuiptrekkingen

 • Langzame of onregelmatige ademhaling (met tussenpauzen van meer dan acht seconden)

 • Blauw-getinte huid, bleke huid en/of koude, klamme huid

 • Lage lichaamstemperatuur

 • Een sterke alcoholgeur

about alcohol - intoxication

Mensen kunnen ook aan alcoholvergiftiging lijden zonder dat ze deze symptomen vertonen. Als jij vermoedt dat iemand alcoholvergiftiging heeft, haal dan meteen medische noodhulp.

Laat nooit mensen liggen om hun 'roes uit te slapen' – dit kan fataal zijn. Iemands bloedalcoholgehalte kan verder toenemen, ook nadat iemand bewusteloos is geraakt en uiteindelijk kan komen te overlijden. Iemand met alcoholvergiftiging heeft snel medische hulp nodig.

Als alcoholvergiftiging onbehandeld blijft, dan kan het volgende gebeuren:

 • Het slachtoffer kan stikken in het eigen braaksel

 • De ademhaling wordt langzamer, onregelmatig en kan zelfs stoppen

 • Het hart klopt onregelmatig en kan stoppen

 • De lichaamstemperatuur daalt (hypothermia)

 • De bloedsuikerspiegel daalt (hypoglycaemia)wat epileptische aanvallen kan veroorzaken

 • Hersenbeschadiging

 • Dood

about alcohol - intoxication

Actie ondernemen  

Iemand met alcoholvergiftiging heeft snel medische hulp nodig. Doe het volgende:

 • Niet in paniek raken

 • Haal meteen hulp – bel de medische hulpdiensten

 • Draai het slachtoffer op zijn zij (om te voorkomen dat hij in zijn braaksel stikt)

 • Houd het slachtoffer warm

 • Blijf bij het slachtoffer totdat er hulp arriveert

 • Probeer het slachtoffer niet nuchter te krijgen met zwarte koffie of een koude douche (dat helpt niet) en laat hem niet zijn roes uitslapen. De kans bestaat dat hij nooit meer wakker wordt.

about alcohol - intoxication
 • Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol
 • Don’t drink and driveDon’t drink and drive
 • Drink geen alcohol tijdens de zwangerschapDrink geen alcohol tijdens de zwangerschap