Jouw verantwoordelijkheid naar anderen

Samenvatting:

  • Uit je bezorgdheid over iemands drankgebruik, praat met hem/haar, geef steun en ga op zoek naar professionele hulp

Het kan gebeuren dat je bezorgd bent over de manier waarop een vriend, partner of familielid met alcohol omgaat. Misschien ben je wel de eerste die het probleem opmerkt en kan helpen.

Praat met je kinderen over alcohol

De manier waarop kinderen met alcohol omgaan wordt het sterkst beïnvloed door hun ouders. Sommige moeders voelen zich niettemin machteloos, vooral wanneer hun kinderen het voorbeeld volgen van personen die te veel drinken, of die al drinken terwijl ze nog te jong zijn.

Onderzoek toont aan dat ouders belangrijk zijn bij het sturen van hun kinderen. Ze kunnen minderjarig alcoholgebruik voorkomen, en verstandig en veilig drinkgedrag stimuleren zodra hun kinderen oud genoeg zijn.

Alcoholgebruik onder minderjarigen

De meeste landen hebben strenge wetgeving met betrekking tot de minimumleeftijd voor het kopen en/of het consumeren van alcohol. Deze wetten zijn er niet voor niets en moeten daarom zeer serieus genomen worden. Ons standpunt is dat personen onder de wettelijke minimumleeftijd geen alcohol moeten drinken. Het is belangrijk dat kinderen op de hoogte zijn van deze wetgeving en van de gevolgen wanneer ze zich er niet aan houden. Als ouders hun kinderen informeren en grenzen stellen, zullen kinderen zich eerder aan de regels houden.

Vrienden en familie

Misschien maak je je zorgen over het alcoholgebruik van sommige volwassenen. Het drankgebruik van je vrienden, partner of volwassen familieleden kan zodanige vormen aannemen dat het naar jouw mening slecht is voor henzelf en de mensen om hen heen. Een vriendelijk woord en blijk van betrokkenheid kan het begin zijn van een dialoog en ze de goede richting op sturen. Wacht niet totdat anderen iets merken en actie ondernemen. Andere mensen zijn misschien niet zo opmerkzaam als jij. Misschien zien ze het drankgebruik van een vriend wel ten onrechte als een teken dat ze goed omgaan met druk of stress, omdat ze ‘nog steeds uitgaan en plezier maken’.

Als je je zorgen maakt om iemands drinkgedrag:

  • Praat er met hem/haar over wanneer hij/zij nuchter is
  • Luister naar hem/haar en probeer erachter te komen waarom hij/zij denkt dat veel drinken helpt
  • Als die persoon een stressvolle periode doormaakt (bijvoorbeeld door een sterfgeval, scheiding of ontslag), breng extra tijd met hem/haar door; eenzaamheid is een veel voorkomende reden voor overmatig alcoholgebruik
  • Ga ergens met hem/haar naartoe waar geen alcohol in de buurt is; bijvoorbeeld een wellnesscentrum, of maak een wandeling, bezoek een museum of ga naar de film
  • Wijs op de problemen die overmatig drinken kan veroorzaken, zoals de negatieve invloed die het kan hebben op relaties, werk of het ouderschap
  • Win informatie in over waar je vriend(in) of familielid advies of professionele hulp kan krijgen en vertel hem/haar met wie hij/zij contact op kan nemen. Ga zo nodig met hem/haar mee als hij/zij denkt je steun nodig te hebben

Wees alert – het welzijn van je kinderen, je familie of je vrienden hangt ervan af. Als ouder kun je een rolmodel zijn voor je kinderen en dat is een groot goed. Zoek ook uit waar je vrienden en je familie terecht kunnen voor hulp als dat nodig mocht zijn.