Verantwoord alcoholgebruik

Deze website informeert je over de voor- en nadelen van alcoholgebruik. Het geeft nieuws, links en opvattingen over alcohol en pleit voor verantwoord alcoholgebruik. Het brengt de schadelijke gevolgen van onverantwoord alcoholgebruik in kaart voor personen en voor onze maatschappij. Het doel is zoveel mogelijk informatie te geven in korte, begrijpelijke overzichten en relevante onderwerpen. Voor de totstandkoming van deze website zijn uiteenlopende bronnen gehanteerd om de informatie zo objectief en accuraat mogelijk te kunnen weergeven.

Als u hier opmerkingen over heeft, kunt u dit via contact aangeven, zodat we hier zorgvuldig naar kunnen kijken.

Tenslotte is het van groot belang om te weten dat deze site geen gezondheidsadvies geeft en niet is bedoeld voor diagnostische doeleinden of als vervanging van advies of onderzoek door een professionele zorgverlener. Als u vragen heeft over de gevolgen voor de gezondheid van alcoholconsumptie, vraag dan advies van een professional over uw specifieke situatie.

Helpt mensen bij het maken van bewuste keuzes over alcohol.

Inhoud: