Machines bedienen

Samenvatting:

 • Je moet alert zijn en de controle behouden
 • Alcohol heeft een slechte invloed op je gezichtsvermogen, beoordelingsvermogen, concentratie, coördinatie en reactietijd
 • Als je gedronken hebt, bedien dan geen machines of gevaarlijke gereedschappen

Als je gedronken hebt, bedien dan geen machines

Alcohol heeft een slechte invloed op je gezichtsvermogen, beoordelingsvermogen, concentratie, coördinatie en reactietijd. Daarom moet je geen gevaarlijke machines gaan bedienen of gereedschappen ter hand nemen als je gedronken hebt. Dan gebeuren er ongelukken. Je moet alert zijn en de controle behouden zodat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt.

Het gaat hierbij met name om gevaarlijke machines en gereedschappen als:

 • Machines voor houtverwerking
 • Snijgereedschap
 • Elektrische apparatuur
 • Verhittings- of verbrandingsgereedschap (zoals snijbranders)
 • Ladders (en alles waarmee je op hoogte werkt)
 • Gemotoriseerde machines
 • Machines met beschermkappen
 • Machines met onbedekte bewegende delen

Het is een kwestie van vooruitdenken en plannen. Drink niet wanneer je weet dat je even later gevaarlijke machines of gereedschappen moet gebruiken. En maak altijd je werk af voordat je een biertje neemt!

Jezelf beschermen is een kwestie van vooruitdenken en plannen. Drink niet wanneer je weet dat je even later gevaarlijke machines of gereedschappen moet gebruiken.